ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาปัญหาอุปสรรคในการผลิตยางพาราและสภาพการตลาดยางพารา ในพื้นที่ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาปัญหาอุปสรรคในการผลิตยางพาราและสภาพการตลาดยางพารา ในพื้นที่ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
Title.Alternative
A study on the problem, obstruction and marketing of para-rubber in Tumbol Khoapoo Sribunphot District, Phatthalung Province
Creator
ยุพิน รามณีย์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาเทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ยางพารา -- การตลาด -- ไทย -- ศรีบรรพต (พัทลุง)
Subject
ยางพารา -- การผลิต -- ไทย -- ศรีบรรพต (พัทลุง)
Subject
เทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เสรี รัตนาภรณ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2537
Date.Issued
2563-10-16
Date.Modified
2563-10-16
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคนิคเกษตร
Thesis.Descipline
พัฒนาการเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19