ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลของการยกโค้งต่อการตกรางของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ผลของการยกโค้งต่อการตกรางของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
Title.Alternative
Influence of cant on derailment for mass rapid transit
Creator
กิตตินันท์ ชูเกียรติศิริ
Creator
ณิชากร จองต๊ะ
Creator
พงศกร ชื่นอารมณ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ทางรถไฟ -- แบบจำลอง
Subject
รถไฟฟ้า -- แกนเพลา -- แบบจำลอง
Subject
อุบัติเหตุทางรถไฟฟ้า -- แบบจำลอง
Subject
วิศวกรรมขนส่งทางราง -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จิตราภรณ์ วงศางาม
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2560
Date.Issued
2563-09-22
Date.Modified
2563-09-22
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมขนส่งทางราง)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมขนส่งทางราง
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.203.87