ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวางตำแหน่งสถานีของรถไฟขนส่งสินค้าทางเดี่ยว

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวางตำแหน่งสถานีของรถไฟขนส่งสินค้าทางเดี่ยว
Title.Alternative
Development of station locating software for Single-Track freight train
Creator
ปาณินท์ ศรีสมบัติ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถานีรถไฟ -- การประมวลผลข้อมูล -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
การรถไฟ -- การประมวลผลข้อมูล -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
รถไฟ -- ความเร็ว -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
รถไฟ -- การเคลื่อนที่ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
การหาค่าเชิงการจัดที่เหมาะที่สุด
Subject
วิศวกรรมเครื่องกล -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
มนต์ศักดิ์ พิมสาร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2560
Date.Issued
2563-09-14
Date.Modified
2563-09-15
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมเครื่องกล
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเครื่องกล
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.249.157