ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> สภาพการสร้างความสัมพันธ์ของสถานศึกษาเอกชนอาชีวศึกษากับสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
สภาพการสร้างความสัมพันธ์ของสถานศึกษาเอกชนอาชีวศึกษากับสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา
Title.Alternative
A state of private vocational schools and private interprises relationship in Songkhla province
Creator
อุดมพร ศรีสุข
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ความร่วมมือทางการศึกษา
Subject
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน -- ไทย -- สงขลา
Subject
สถานประกอบการ -- ไทย -- สงขลา
Subject
การบริหารอาชีวศึกษา -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา -- วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2547
Date.Issued
2563-09-10
Date.Modified
2563-09-10
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
9749709438
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม.(การบริหารอาชีวศึกษา)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (การบริหารอาชีวศึกษา)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
บัณฑิตวิทยาลัย
Thesis.Descipline
การบริหารอาชีวศึกษา
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.203.87