ภาษาไทย | English


คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ความตายในอุดมคติ
Title.Alternative
Death in the ideal
Creator
นพรัตน์ สุวรรณปรีดี
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาจิตรกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
จิตรกรรมสื่อผสม
Subject
จิตรกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description
ไม่มีเลขหน้า 37 ในตัวเล่มต้นฉบับ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2556-2557
Date.Issued
2563-08-24
Date.Modified
2563-08-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (จิตรกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
จิตรกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19