ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารอะคริลาไมต์ในอาหารโดยใช้วิธีเจือจางไอโซโทปและตรวจวัดด้วย LC-ESI-MS/MS

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารอะคริลาไมต์ในอาหารโดยใช้วิธีเจือจางไอโซโทปและตรวจวัดด้วย LC-ESI-MS/MS
Title.Alternative
Development and validation method for determination of acrylamide in foods by isotope dilution liquid chromatography coupled with electrospray ionization tandem mass spectrometry
Creator
พนาวัลย์ กลึงกลางดอน
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การปนเปื้อนในอาหาร
Subject
อะคริลาไมด์ -- การวิเคราะห์
Subject
ไอโซโทป
Subject
เคมี -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเคมี -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
Acrylamide have been found in foods cooked at high temperature, especially in carbohydrate-rich foods. It is classified as “probable human carcinogen” (group 2A). A simple and rapid method was developed for the quantitation of acrylamide in various food products. The method involved spiking the labeled internal standard ( 2 d3-acrylamide) onto food products, extracting with 70 %(v/v) methanol in water (especially for starchy food), purifying the sample solution with carrez I and II solution, shaking of sample for 30 min, evaporated to dryness and dissolved in water. The final extract was analyzed by LC-ESI-MS/MS. The chromatographic separation was performed on Luna Su C18 column (2.00 mm. x 250 mm., 100 A). In-house validation data in 7 different food matrixes (rice, corn, potato, peanut, bread, fruit and coffee) showed good results with high precision and accuracy. Recoveries of acrylamide from sample spiked at level 20- 800 g/kg ranged between 85.0 and 106.1 % with relative standard deviation (RSD) of less than 11 %. Excellent results were obtained for intra-day repeatability and inter-day reproducibility (%RSD < 10). The limit of detection (LOD) was less than 14 g/kg, the limit of quantitation (LOQ) was 20 g/kg for all matrixes except the peanut was 30 g/kg and correlation coefficients (r) for calibration curve were typically better than 0.999 at level 2-80 g/l. The analysis of 161 processed food samples that acrylamide levels ranged between ND (< LOD) to 3,466 g/kg
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
aอรุณี คงศักดิ์ไพศาล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2550
Date.Issued
2563-08-17
Date.Modified
2563-08-17
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เคมี)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2550
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
บัณฑิตวิทยาลัย
Thesis.Descipline
เคมี
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144