ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การเลือกโปรโตไทป์โดยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูลแบบมีการสอน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การเลือกโปรโตไทป์โดยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูลแบบมีการสอน
Title.Alternative
Prototype selection by supervised clustering
Creator
กมลณัฐ กางการ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การวิเคราะห์จัดกลุ่ม
Subject
ต้นแบบทางวิศวกรรม
Subject
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -- วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
บุญธีร์ เครือตราชู
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
boontee.kr@kmitl.ac.th
Date.Created
2550
Date.Issued
2563-08-10
Date.Modified
2563-08-10
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2550
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
บัณฑิตวิทยาลัย
Thesis.Descipline
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19