ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิเคราะห์ค่าความสุญเสียของแกนเหล็กในมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำโดยการใช้ขดลวดเหนี่ยวนำภายใต้การขับเคลื่อนด้วยแหล่งจ่ายที่เป็นไซน์และ PWM อินเวอร์เตอร์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การวิเคราะห์ค่าความสุญเสียของแกนเหล็กในมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำโดยการใช้ขดลวดเหนี่ยวนำภายใต้การขับเคลื่อนด้วยแหล่งจ่ายที่เป็นไซน์และ PWM อินเวอร์เตอร์
Title.Alternative
Analysis of core loss in an induction motor based on search coil under sinusoidal and inverter PWM supplies
Creator
ชวพร บำรุงพฤกษ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การประมาณค่าพารามิเตอร์ -- การวิเคราะห์
Subject
มอเตอร์เหนี่ยวนำ
Subject
อินเวอร์เตอร์
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิจิตร กิณเรศ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2549
Date.Issued
2563-08-04
Date.Modified
2563-08-04
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
9741524072
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2549
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
บัณฑิตวิทยาลัย
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.146.10