ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โรงแรมพักตากอากาศระดับ 5 ดาวและท่าจอดเรือยอร์ช จังหวัดภูเก็ต

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โรงแรมพักตากอากาศระดับ 5 ดาวและท่าจอดเรือยอร์ช จังหวัดภูเก็ต
Title.Alternative
Resort hotel and Marina : Phuket
Creator
ปราณปรียา เชื้อบำรุง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การออกแบบสถาปัตยกรรม
Subject
โรงแรม -- การออกแบบและการสร้าง
Subject
สถานตากอากาศ -- การออกแบบและการสร้าง
Subject
สถาปัตยกรรมและการวางแผน -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สาลินี ศุกลรัตนเมธี
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2555-2556
Date.Issued
2563-08-04
Date.Modified
2563-08-04
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมและการวางแผน)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรมและการวางแผน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.207.247.69