ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความสะดวกใจในการซื้อกรณีศึกษา : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงที่ผู้ซื้อไม่มีความสะดวกใจในการซื้อภายในร้านสะดวกซื้อ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความสะดวกใจในการซื้อกรณีศึกษา : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงที่ผู้ซื้อไม่มีความสะดวกใจในการซื้อภายในร้านสะดวกซื้อ
Title.Alternative
Element of counter embarrassing packaging design : a case of packaging design for highly personal products causing hesitation to purchase in convenient store
Creator
ประภาพร ร้อยพรมมา
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
Subject
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อุดมศักดิ์ สาริบุตร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2557
Date.Issued
2563-08-03
Date.Modified
2563-08-03
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2014-ED-M-222-103
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.179.5