ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในรีสอร์ทเดอะชาแนล แอท สมุย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในรีสอร์ทเดอะชาแนล แอท สมุย
Title.Alternative
Interior architecture purpose design of the chanel resort at Samui
Creator
วีรพล การีโรจน์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การตกแต่งภายใน
Subject
สถานตากอากาศ -- การออกแบบตกแต่ง
Subject
สถาปัตยกรรมภายใน -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วชิรา ธรรมาธิคม
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2555-2556
Date.Issued
2563-07-22
Date.Modified
2563-07-22
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมและการวางแผน)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
สถาปัตยกรรมภายใน
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรมและการวางแผน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.207.247.69