ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ศักยภาพการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) ของน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ศักยภาพการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) ของน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอ
Title.Alternative
Potential of essential oils from pomelo peel for controlling maize weevil, Sitophilus zeamais Motschulsky
Creator
ลักษมณ์ เพชรไวกูณฐ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ด้วงงวงข้าวโพด -- การป้องกันและควบคุม
Subject
น้ำมันหอมระเหย
Subject
มอด -- การป้องกันและควบคุม
Subject
กีฏวิทยาและสิ่งแวดล้อม -- วิทยานิพนธ์
Subject
เปลือกส้มโอ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชากีฏวิทยาและสิ่งแวดล้อม -- วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ลักขณา อมรสิน
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2552
Date.Issued
2563-07-20
Date.Modified
2563-07-20
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2009-AC-M-062-008
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (กีฏวิทยาและสิ่งแวดล้อม)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144