ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โปรแกรมอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบควบคุมสิทธิ์บนระบบปฏิบัติการวินโดว์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โปรแกรมอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบควบคุมสิทธิ์บนระบบปฏิบัติการวินโดว์
Title.Alternative
E-book reader application with DRM for windows OS
Creator
ศิริสุข น่วมคุณสิน
Creator
สุทธิพร แดงรุ่งโรจน์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
คอมพิวเตอร์ -- การควบคุมการเข้าถึง
Subject
วินโดวส์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
Subject
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
Subject
วิทยาการคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อดิศักดิ์ สุกุล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2555
Date.Issued
2563-07-15
Date.Modified
2563-07-15
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.179.5