ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกผลิตภัณฑ์ผักผลไม้อบแห้ง สำหรับบริษัท สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง) จำกัด

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกผลิตภัณฑ์ผักผลไม้อบแห้ง สำหรับบริษัท สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง) จำกัด
Title.Alternative
Packaging and graphic design of dehydrated vegetables & fruits for the peace canning (1958) Co., Ltd.
Creator
กฤชพร กุลรัตนรักษ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การออกแบบกราฟิก
Subject
บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2556-2557
Date.Issued
2563-07-10
Date.Modified
2563-07-10
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(ศิลปอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34