ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก ลวดลายนกในวรรณคดีไทยให้กับแบรนด์ THAKOON

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก ลวดลายนกในวรรณคดีไทยให้กับแบรนด์ THAKOON
Title.Alternative
(Women's wear design inspired by Thai's literature bird prints for THAKOON brand)
Creator
ศิโรธร แสงเทียน
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
Subject
สตรี -- เครื่องแต่งกาย -- การออกแบบ
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ปาณสาร สุขสงวน
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2556-2557
Date.Issued
2563-07-10
Date.Modified
2563-07-10
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(ศิลปอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34