ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ต้นแบบรถรางไฟฟ้าแม่เหล็ก

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ต้นแบบรถรางไฟฟ้าแม่เหล็ก
Title.Alternative
Magnetic levitation rail prototype
Creator
กฤษตนัย ประภานุกิต
Creator
ดนัย พลชลี
Creator
พงศกร ริยะกาศ
Creator
พิพัฒน์ กล่อมมานพ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ไมโครคอนโทรลเลอร์
Subject
รถไฟฟ้า -- การออกแบบ
Subject
วิศวกรรมระบบควบคุม -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ถาวร เบญจนราสุทธิ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2556
Date.Issued
2563-07-10
Date.Modified
2563-07-10
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบควบคุม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมระบบควบคุม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.179.5