ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เครื่องคัดแยกโลหะโดยใช้เสียง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
เครื่องคัดแยกโลหะโดยใช้เสียง
Title.Alternative
Acoustic resonance testing machine
Creator
จิตสุภา ฉัตรมิ่งขวัญ
Creator
แทน ลิขิตเสถียร
Creator
ธิปก ลิ้มชัยกิจ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
โลหะ -- การแยก
Subject
เหล็ก -- การทดสอบ -- มาตรฐาน
Subject
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
นพดล มณีรัตน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2556
Date.Issued
2563-07-10
Date.Modified
2563-07-10
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34