ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> จินตนาการจากวัตถุจำลอง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
จินตนาการจากวัตถุจำลอง
Title.Alternative
Imagination from simulation object
Creator
ดวงกมล วงษ์ภักดี
Subject
สถาบันเทคโนโลยีดกระบัง.สาขาวิชาจิตรกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
จิตรกรรมสื่อผสม
Subject
จิตรกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2556-2557
Date.Issued
2563-07-10
Date.Modified
2563-07-10
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (จิตรกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
จิตรกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34