ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านระยะไกล

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านระยะไกล
Title.Alternative
Remote electronic control system
Creator
ชาริณีย์ อิสระพันธุ์ดัง
Creator
ณัฐกานต์ กิตติพรพันธ์
Creator
ธนัตถ์ สุประสงค์สิน
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน -- การควบคุม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
ทีซีพี/ไอพี (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
Subject
ไมโครคอนโทรลเลอร์
Subject
แอนดรอยด์ (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
Subject
วิศวกรรมโทรคมนาคม -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สมเกียรติ ฤกษ์วรัญญู
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2556
Date.Issued
2563-07-10
Date.Modified
2563-07-10
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมโทรคมนาคม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34