ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความไม่เป็นเชิงเส้นทางไฟฟ้าของเซรามิก WO3 ที่เจือด้วยอะตอม Cd

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ความไม่เป็นเชิงเส้นทางไฟฟ้าของเซรามิก WO3 ที่เจือด้วยอะตอม Cd
Title.Alternative
Non linear electrical properties of Cd-doped WO3 ceramic
Creator
ปัณยาณัฏฐ์ โยธชัย
Creator
พัชรียา แวววงศ์
Creator
มณฑิรา คงเอียง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เซรามิกในอิเล็กทรอนิกส์
Subject
ทฤษฎีไม่เชิงเส้น
Subject
สารกึ่งตัวนำ
Subject
ฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
งามนิตย์ วงษ์เจริญ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2555
Date.Issued
2563-07-10
Date.Modified
2563-07-10
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
ฟิสิกส์ประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19