ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพิสูจน์เอกลักษณ์ของมอเตอร์กระแสตรง ขณะทำงานโดยวิธีทำซ้ำกำลังสองน้อยที่สุด

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การพิสูจน์เอกลักษณ์ของมอเตอร์กระแสตรง ขณะทำงานโดยวิธีทำซ้ำกำลังสองน้อยที่สุด
Title.Alternative
On-line identification of DC motor control parameters using recursive least-square
Creator
เจษฎา ตั้งเขตมงคลสุข
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
มอเตอร์ไฟฟ้า--การทดสอบ
Subject
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุเธียร เกียรติสุนทร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2545
Date.Issued
2563-06-26
Date.Modified
2563-06-26
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
9749546377
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251