ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการตรวจสอบวัสดุด้วยเครื่องอุลตร้าโซนิก

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการตรวจสอบวัสดุด้วยเครื่องอุลตร้าโซนิก
Title.Alternative
Computer assisted instruction on materials ultrasonic test
Creator
เสน่ห์ สัพทานนท์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การทดสอบด้วยคลื่นเหนือเสียง--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Subject
เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา--วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุพิทย์ กาญจนพันธุ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2545
Date.Issued
2563-06-26
Date.Modified
2563-06-26
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
9743240888
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.146.10