ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การใช้ฟอร์มาลินควบคุมปริมาณแพลงค์ตอนพืช Oscillatoria sp.

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การใช้ฟอร์มาลินควบคุมปริมาณแพลงค์ตอนพืช Oscillatoria sp.
Title.Alternative
Using fomalin to control phytoplankton oscillatoria sp.
Creator
ชาญวิทย์ พายัพวัฒนวงษ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง -- ปริญญานิพนธ์
Subject
แพลงค์ตอนพืช -- การควบคุม
Subject
ฟอร์มาลิน
Subject
วิทยาศาสตร์การประมง -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2543
Date.Issued
2563-05-22
Date.Modified
2563-05-22
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
วิทยาศาสตร์การประมง
Thesis.Descipline
วิทยาศาสตร์การประมง
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33