ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิเคราะห์การซื้อขายหุ้นกลุ่มปันผลสูง-50 โดยใช้ดัชนีแมคดีพร้อมด้วยเส้นสัญญาณดัดแปลง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การวิเคราะห์การซื้อขายหุ้นกลุ่มปันผลสูง-50 โดยใช้ดัชนีแมคดีพร้อมด้วยเส้นสัญญาณดัดแปลง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Analysis trading set-high dividend 50 stocks using MACD indicator with the modified signal line
Creator
วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ
Subject
ฟัสซีลอจิก -- วิจัย
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น -- การวิเคราะห์ -- วิจัย
Subject
สจล. คณะวิทยาศาสตร์ -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Description.Abstract
งานวิจัยนี้ศึกษาการดัชนีการวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิค MACD ได้ทำการปรับปรุง MACD ดั้งเดิม และนิยามใหม่เป็น MACDF ด้วยการประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์ฟัซซี ในงานวิจัยนี้ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของ MACDF ในการวิเคราะห์เชิงเทคนิคกับหุ้นกลุ่ม SET50 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการคำนวณหา อัตราความสำเร็จและอัตรากำไร และเปรียบเทียบผลที่ได้กับการทดสอบด้วยดัชนีอื่นๆ ได้แก่ MACD ดั้งเดิม MACDR1 และ MACDR2
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะวิทยาศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Contributor.Email
science.kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2563-05-22
Date.Modified
2563-05-22
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33