ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การดูดซับสารตะกั่วจากน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยไดอะตอมไมต์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การดูดซับสารตะกั่วจากน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยไดอะตอมไมต์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Adsorption of lead from synthetic waste water by diatomite
Creator
มนตรี ทองคำ
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดตะกั่ว -- วิจัย
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การดูดซับ -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
ไดอะตอมไมต์ -- วิจัย
Subject
สจล. คณะวิทยาศาสตร์ -- วิจัย
Description.Abstract
งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่วในนํ้าเสียสังเคราะห์ด้วยไดอะตอมไมต์จากแหล่งธรรมชาติและไดอะตอมไมต์ที่ปรับปรุงด้วยกรดซัลฟิวริก ซึ่งทำการตรวจสอบเอกลักษณ์ด้วยเทคนิค FT-IR, XRD, XRF, BET และ SEM ผลจากการตรวจสอบเอกลักษณ์สำหรับทุกๆ เทคนิคของไดอะตอมไมต์ทั้งชนิดที่ได้รับการปรับปรุงแล้วและชนิดที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง พบแถบการสั่นของ SiO-H ที่ความยาวคลื่น ~3610 cm -1 และพบว่าไดอะตอมไมต์จากแหล่งธรรมซาติและที่ปรับปรุงด้วยกรดซัลฟิวริกมีโครงสร้างเป็นแบบผลึก เมื่อนำไดอะตอมไมต์ทั้งสองชนิดมาทดสอบการดูดซับโลหะหนักที่สภาวะอุณหภูมิห้อง, ระยะเวลาในการดูดซับ 45 นาที และนำไปตรวจสอบหาความสามารถในการดูดซับด้วยเทคนิค AAS เพื่อทำการศึกษาไอโซเทอมการดูดซับ พบว่าการดูดซับตะกั่วด้วยไดอะตอมไมต์เป็นไปตามไอโซเทอมของฟรุนดลิช และการดูดซับแคดเมียมด้วยไดอะตอมไมต์เป็นไปตามไอโซเทอมของแลงเมียร์ และไดอะตอมไมต์ที่ปรับปรุงด้วยกรดซัลฟิวริกมีประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วและแคดเมียมได้สูงถึง 97.80 % และ 99.90 % ตามลำดับ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะวิทยาศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Contributor.Email
science.kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2563-05-22
Date.Modified
2563-05-22
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33