ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดแมลงและสารกำจัดไรบางชบิดเพื่อการควบคุมไรฝุ่น dermatophagoides pteronyssinus (Troussart) (Acari : Pyroglyphidae)

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดแมลงและสารกำจัดไรบางชบิดเพื่อการควบคุมไรฝุ่น dermatophagoides pteronyssinus (Troussart) (Acari : Pyroglyphidae)
Title.Alternative
Efficacy test of some insecticides and acaricides for controlling house dust mite, dermatophagoides pteronyssinus (troussart) (acari : pyroglyphidae)
Creator
ธวัชชัย โกสินตระกูลชัย
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ไรฝุ่น -- การป้องกันและควบคุม
Subject
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อำมร อินทร์สังข์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2543
Date.Issued
2563-05-22
Date.Modified
2563-05-22
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
Thesis.Descipline
เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33