ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและเก็บตัวอย่างน้ำแบบ 3 ระดับความลึก : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและเก็บตัวอย่างน้ำแบบ 3 ระดับความลึก : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
The coastal water quality monitoring systems and three samples of water depth
Creator
มนตรี ไชยชาญยุทธ์
Creator
อรรถศาสตร์ นาคเทวัญ
Creator
มนต์สรวง ยางทอง
Subject
การออกแบบระบบ -- วิจัย
Subject
คุณภาพน้ำ -- การวัด -- เครื่องมือและอุปกรณ์ -- วิจัย
Subject
เครื่องวัด -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ -- วิจัย
Description.Abstract
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้จัดทำเครื่องรับซื้อกล่องยูเอชทีและขวดน้ำพลาสติกขึ้นเพื่อช่วยในการฝึกนิสัยของคนที่ไม่ค่อยแยกขยะ โดยใช้เซนเซอร์พร็อกซิมิตี้สวิทซ์ชนิดเก็บประจุ เซนเซอร์แบบเหนี่ยวนำในการตรวจสอบคุณลักษณะของกล่องยูเอชที และใช้เซนเซอร์สวิตซ์ลำแสงเป็นตัวตรวจสอบคุณลักษณะของขวดนํ้าพลาสติก เมื่อตรวจสอบว่ามีคุณลักษณะที่ต้องการรับซื้อ ระบบจะทำการเก็บขยะไว้ และเมื่อผู้ขายกดปุ่มคิดเงิน ระบบจะจ่ายเหรียญออกมา ซึ่งจะแสดงราคาของขยะที่รับซื้อทั้งหมดผ่านแอลอีดี 7 ส่วน (7-segment) นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถปรับตั้งราคาขยะประเภทต่างๆ ได้โดยผ่านคีย์สวิตซ์ได้อีกด้วย จากการทดลองใช้งานเครื่องรับซื้อกล่องยูเอชทีและขวดน้ำพลาสติกโดยใส่ขยะชนิดต่างๆ สรุปได้ว่า เครื่องสามารถรับซื้อกล่องยูเอชทีขนาด 110, 250, 500, 1000 มิลลิลิตรได้ถูกต้อง แต่ขยะที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกล่องยูเอชที ระบบก็จะรับซื้อเช่นกันซึ่งถือเป็นข้อบกพร่องของเครื่องรับซื้อกล่องยูเอชทีและขวดน้ำพลาสติก แต่สำหรับการรับซื้อขยะประเภทขวดพลาสติก เครื่องจะรับซื้อขวดน้ำโพลลิส ขวดนมขุ่น และขวดนํ้าพลาสติกที่มีฉลากขนาดความจุไม่เกิน 600 มิลลิลิตร ซึ่งจัดว่าเป็นขวดน้ำพลาสติกทั้งสิ้นได้ถูกต้อง 100% และเครื่องยังสามารถจ่ายเงินตามราคาขยะที่รับซื้อในแต่ละครั้งได้ถูกต้อง 100%
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Contributor.Email
pcc@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2563-05-22
Date.Modified
2563-05-22
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33