ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การใช้ชีวผลิตภัณฑ์ในการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ซุปเปอร์สวีท-อาร์โก้

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การใช้ชีวผลิตภัณฑ์ในการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ซุปเปอร์สวีท-อาร์โก้
Title.Alternative
Application of biological products for growing super sweet corn
Creator
ศรีไพร อินมาก
Subject
ข้าวโพดหวาน -- พันธุ์ซุปเปอร์สวีท-อาร์โก้ -- การเจริญเติบโต
Subject
ข้าวโพดหวาน -- พันธุ์ซุปเปอร์สวีท-อาร์โก้ -- ปุ๋ย
Subject
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
Subject
ปุ๋ยอินทรีย์
Subject
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เกษม สร้อยทอง
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2543
Date.Issued
2563-05-06
Date.Modified
2563-05-06
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
Thesis.Descipline
เกษตรศาสตร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.77.92