ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การผลิตนมเปรี้ยวสมุนไพรในระดับโรงงานทดลองขนาดเล็ก

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การผลิตนมเปรี้ยวสมุนไพรในระดับโรงงานทดลองขนาดเล็ก
Title.Alternative
Production of herbal drinking yoghurt in pitot plant scale
Creator
อนุชิต คำเพราะ
Creator
นิราศ ทองกลาง
Subject
นมเปรี้ยว
Subject
สมุนไพร
Subject
อุตสาหกรรมเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ศศิวิมล ชื่นอิ่มอาเหม็ด
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2545
Date.Issued
2563-04-27
Date.Modified
2563-04-27
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Department
อุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Descipline
อุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.146.10