ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SCOR เพื่อการจัดการโซ่อุปทานสำหรับเหล็กดัดและตัดสำเร็จรูปในกรุงเทพและปริมณฑล

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SCOR เพื่อการจัดการโซ่อุปทานสำหรับเหล็กดัดและตัดสำเร็จรูปในกรุงเทพและปริมณฑล
Title.Alternative
An application of SCOR model for supply chain management about cut and bent berar fabricated in Bangkok and surroundings
Creator
โพธิพงศ์ พรหมศาสตร์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
Subject
โลหประดิษฐ์
Subject
เหล็กเส้น
Subject
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ--วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
แหลมทอง เหล่าคงถาวร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
laemthong.la@kmitl.ac.th
Date.Created
2551
Date.Issued
2563-04-03
Date.Modified
2563-04-03
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2008-EN-M-090-193
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.(วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33