ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การกำหนดแผนซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยพิจารณาข้อจำกัดด้านการใช้งานแบบกริด ด้วยวิธีเบนเดอร์ ดีคอมโพสิชั่น

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การกำหนดแผนซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยพิจารณาข้อจำกัดด้านการใช้งานแบบกริด ด้วยวิธีเบนเดอร์ ดีคอมโพสิชั่น
Title.Alternative
Generator maintenance scheduling considering grid operational constraints with benders decomposition
Creator
วิศว ภู่ตระกรณ์ชัย
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
กริด (ระบบคอมพิวเตอร์)
Subject
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า--การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม--การวางแผน--โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สมชาติ จิริวิภากร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
somchat.ji@kmitl.ac.th
Date.Created
2551
Date.Issued
2563-04-03
Date.Modified
2563-04-03
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2008- EN-M-020-150
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33