ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ข้อเสนอแนะเชิงหลักการเพื่อการออกแบบและการทำงานของระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของประเทศไทย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ข้อเสนอแนะเชิงหลักการเพื่อการออกแบบและการทำงานของระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของประเทศไทย
Title.Alternative
The design and operation platform recommendation on wind power generation for Thailand's distribution system
Creator
พิชัย เมืองประทุม
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การผลิตพลังงานไฟฟ้า
Subject
พลังงานลม
Subject
ระบบไฟฟ้ากำลัง--การออกแบบ
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ชาย ชมภูอินไหว
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
chai.ch@kmitl.ac.th
Date.Created
2552
Date.Issued
2563-03-27
Date.Modified
2563-03-27
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2009-EN-M-020-021
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
aวิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.234.211.61