ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบเสนอแนะชุดภาชนะอาหารและภาชนะอบขนมเครื่องเคลือบดินเผาสำหรับบริษัทเปรมประชา คอลเลคชั่น จำกัด

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบเสนอแนะชุดภาชนะอาหารและภาชนะอบขนมเครื่องเคลือบดินเผาสำหรับบริษัทเปรมประชา คอลเลคชั่น จำกัด
Title.Alternative
Tableware and bakeware design for prempracha's collection co., Ltd
Creator
มนัสวี มีทรัพย์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
อุปกรณ์สำหรับโต๊ะอาหาร -- การออกแบบ
Subject
ภาชนะ -- การออกแบบ
Subject
เครื่องเคลือบดินเผา -- การออกแบบ
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description
ไม่มีเลขหน้า 139 ในตัวเล่มต้นฉบับ
Description.Abstract
ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาท ในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นส่งผลให้คนในสังคมมีการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมการดำรงชีวิตหันมามาใส่ใจเรื่องอาหารและสุขภาพผู้บริโภคเริ่มมีพฤติกรรมการทำอาหารรับประทานเองอย่างง่ายๆผ่านการเรียนรู้ จากคลิปวิดีโอสอนทำอาหารมากมายบนอินเตอร์เน็ตโดยเริ่มจากการทำขนมอบที่มีส่วนผสมน้อยและมีฃั้นตอนการทำที่ไม่ยากนักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนกลายมาเป็นอาหารหลักใน ชีวิตประจำวัน มีการพัฒนารูปแบบของขนมออกเป็น อาหารเช้ากลางวัน เย็น เค้กและ ของหวานต่างๆ และรับประทานร่วมกับเครื่องดื่ม เซ่นซา กาแฟ บริษัทเปรมประซา คอลเลคซั่น จำกัดเป็นบริษัทผลิตและออกแบบเซรามิกเพื่อการส่งออกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวและของตกแต่งบ้านในรูปแบบผลิตภัณฑ์ยังไม่มีรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ในนามของบริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะขยายการผลิตและขายสินค้า ในเครื่องหมายการ ค้าของบริษัทเองและยังคงเอกลักษณ์เดิมของเปรมประซาโดยมีความสนใจในกลุ่มลูกค้า วัยทำงาน ยุคใหม่ที่ มักทำตามกระแสความนิยมสนใจในงานศิลปะ ซึ่งทางบริษัทจะเน้นการจำหน่ายสินค้าใน แบบขายปลีกมากกว่าการจำหน่ายแบบขายส่งจากรูปแบบการขายเดิม (ไกรกาญจน์ศิริรังษี.2559) จึงเป็นที่มาของโครงการออกแบบเสนอแนะชุดอุปกรณ์และภาชนะขนมอบเครื่องเคลือบดินเผาสำหรับ บริษัทเปรม ประซา คอลเลคซั่น จำกัด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ประอรนุช ศิริเดช
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2559
Date.Issued
2563-03-17
Date.Modified
2563-03-17
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(ศิลปอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.207.247.69