ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การเปรียบเทียบผลผลิตฝักสดและปริมาณโปรตีนของถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ น.ว.1, P.I. 85695 และ Ryokkoh

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การเปรียบเทียบผลผลิตฝักสดและปริมาณโปรตีนของถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ น.ว.1, P.I. 85695 และ Ryokkoh
Title.Alternative
Comparision on yield and protein contents of vegetable soybean varieties N.S.1 , P.I. 85695 and Ryokkoh
Creator
รุจิรา เชื้อหอม
Creator
สุนันทา สุดดี
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ถั่วเหลืองฝักสด -- การปลูก
Subject
ถั่วเหลืองฝักสด -- พันธุ์
Subject
เทคโนโลยีการผลิตพืช -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิทยา บัวเจริญ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2536
Date.Issued
2563-02-24
Date.Modified
2563-02-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19