ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> กราฟท์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับอะคริโลไนไทรยล์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
กราฟท์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับอะคริโลไนไทรยล์
Title.Alternative
Grafted natural rubber and acrylonitrile
Creator
เทวัญ ผาณิตรัตน์
Creator
บุศรินทร์ เฉลียวศิลป์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาเคมี -- ปริญญานิพนธ์
Subject
กราฟท์โคพอลิเมอร์ -- การทดสอบ
Subject
กราฟท์โคพอลิเมอร์ -- การสังเคราะห์
Subject
อะคริโลไนไทรยล์ -- การทดสอบ
Subject
อะคริโลไนไทรยล์ -- การสังเคราะห์
Subject
เคมี -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
นิพนธ์ วงศ์วิเศษสิริกุล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2536
Date.Issued
2563-02-19
Date.Modified
2563-02-19
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
เคมี
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.51.69