ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแคทอิออนิกสตาร์ชโดยใช้ไมโครเวฟ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแคทอิออนิกสตาร์ชโดยใช้ไมโครเวฟ
Title.Alternative
Feasibility of production cationic starch by microwave technique
Creator
กฤติกา ตันประเสริฐ
Creator
ชุลีพร บุญมาศิริ
Creator
นพมาศ เนืองทอง
Subject
แคทอิออนิกสตาร์ช
Subject
ไมโครเวฟ
Subject
อุตสาหกรรมเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วุฒิชัย นาครักษา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2537
Date.Issued
2563-02-14
Date.Modified
2563-02-28
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
อุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Descipline
อุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.216.28.250