ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เครื่องนับรังสีควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
เครื่องนับรังสีควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
Title.Alternative
Microcontroller basednuclear radiation counter
Creator
กรรณิการ์ กำจายกิตติกุล
Creator
ไชยกิจ กิจส่งแสง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การแผ่รังสี -- การวัด -- เครื่องมือและอุปกรณ์
Subject
เครื่องวัดรังสี
Subject
ไมโครคอนโทรลเลอร์
Subject
ฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
บุญส่ง ศิวโมกษธรรม
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2536
Date.Issued
2563-02-14
Date.Modified
2563-02-14
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
ฟิสิกส์ประยุกต์
Thesis.Descipline
ฟิสิกส์ประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.216.28.250