ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ประสิทธิภาพของเมธิลยูจีนอลจากสารสกัดและจากน้ำมันหอมระเหยของกะเพราขาว,กะเพราแดงในการดึงดูดแมลงวันทอง, Bactrocera dorsalis (Hendel) [Ldiptera : Tephritidael]

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ประสิทธิภาพของเมธิลยูจีนอลจากสารสกัดและจากน้ำมันหอมระเหยของกะเพราขาว,กะเพราแดงในการดึงดูดแมลงวันทอง, Bactrocera dorsalis (Hendel) [Ldiptera : Tephritidael]
Title.Alternative
Effectiveness of methyl eugenol from extract and volatile oil from white and red basil attracting fruit fly, Bactrocera dorsalis (Hendel) [Diptera : Tephritidae]
Creator
จักรพงษ์ หรั่งเจริญ
Subject
กะเพราแดง
Subject
กะเพราขาว
Subject
แมลงวันทอง
Subject
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วรเดช จันทรสร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2547
Date.Issued
2563-01-24
Date.Modified
2563-02-05
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
Thesis.Descipline
เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.146.10