ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> อิทธิพลของเชื้อไรโซเบียมและจุลินทรีย์ EM ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวผิวมันพันธุ์ชัยนาท 72

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
อิทธิพลของเชื้อไรโซเบียมและจุลินทรีย์ EM ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวผิวมันพันธุ์ชัยนาท 72
Title.Alternative
Effect of rhizobium inoculation and effective micro-organisms on growth and yield of mungbeaan (Vigna radiata (L.) wilzeek) ev.chainat 72
Creator
ธวัชชัย นุริตมนต์
Creator
ชนกพรรณ ปิตา
Subject
ถั่วเขียว -- การเจริญเติบโต
Subject
ถั่วเขียว -- พันธุ์
Subject
เทคโนโลยีการผลิตพืช -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ทรงยศ ตันพิพัฒน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2547
Date.Issued
2563-01-23
Date.Modified
2563-02-06
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Thesis.Descipline
พืชไร่
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33