ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การทดสอบความแข็งแรงของสลักเกลียวยึดหลังการซ่อมบำรุง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การทดสอบความแข็งแรงของสลักเกลียวยึดหลังการซ่อมบำรุง
Title.Alternative
Strength test of anchor bolt after maintenance
Creator
นภนต์ ทิพงษ์
Creator
นิคม เข็มลา
Creator
วรัญชัย ไวมาก
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ข้อต่อสลักเกลียว -- การทดสอบ
Subject
สลักและน็อต -- การทดสอบ
Subject
รถไฟฟ้า -- อุปกรณ์
Subject
วิศวกรรมเครื่องกล -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
สลักเกลียวยึด (Anchor Bolt) และพุกพลาสติก (Plastics Dowel) ที่ยึดแผ่นรองรางกับหมอนคอนกรีต (Concrete Sleeper) ของทางรถไฟฟ้าบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เกิดการคลอนตัวของสลักเกลียวยึดและพุกพลาสติกหลังจากการใช้งานเป็นเวลาหนึ่ง บริษัทได้ซ่อมบำรุงหมอนคอนกรีตด้วยวิธีการเจาะคว้าน (Coring) เพื่อนำเอาพุกพลาสติกและสลักเกลียวยึดเก่าออกมา พุกพลาสติกและสลักเกลียวยึดใหม่ถูกใส่แทนที่และรูเจาะถูกเทใส่ด้วยอีพ็อกซี่เกร้าท์ (Epoxy Grout) งานวิจัยนี้ศึกษาความแข็งแรงหลังการซ่อมบำรุงของสลักเกลียวยึดและพุกพลาสติกที่ถูกฝั่งในหมอนคอนกรีตด้วยกระบวนการการทดสอบแรงถอนวัตถุฝังยึด (Fastening Insert Test) ตามมาตรฐาน AREMA 2000 ของ American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association ร่วมกับการทดสอบกำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงดึงของอีพอกซี่เกร้าท์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงนี้ตามมาตรฐาน ASTM-C579 และ ASTM-C307 ตามลำดับ จากการทดสอบพบว่าค่ากำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงดึงที่ 14 วันของ อีพอกซี่เกร้าท์เท่ากับ 69.85 MPa และ 9.39 MPa ตามลำดับ แตกต่างจากค่าที่ระบุไว้โดยผู้ผลิตเท่ากับ 0.2% และ 37.87% ตามลำดับ สลักเกลียวยึดและพุกพลาสติดถูกทดสอบแรงถอนวัตถุฝั่งยึดหลังจากการบ่มอีพ็อกซี่เกร้าท์เป็นเวลา 1 วัน และ 2 วัน จากการทดสอบทั้ง 2 กรณี พบว่าพุกพลาสติกและสลักเกลียวยึดผ่านการทดสอบแรงถอนวัตถุฝังยึดตามมาตรฐาน AREMA 2000 สามารถทนแรงดึง 53.4 kN และสามารถทนแรงดึงเป็นเวลา 3 นาทีได้ตามที่มาตรฐานกำหนดไว้โดยไม่มีการแตกราวของอีพ็อกซี่เกร้าท์และไม่มีการเคลื่อนตัวของพุกพลาสติกที่ฝั่งในหมอนคอนกรีต
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อุนนัต พิณโสภณ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2560
Date.Issued
2563-01-15
Date.Modified
2563-01-15
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเครื่องกล
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.216.28.250