ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แอพพลิเคชันแจ้งเตือนฉุกเฉิน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
แอพพลิเคชันแจ้งเตือนฉุกเฉิน
Title.Alternative
Emergency application
Creator
กวิสรา อุดขาว
Creator
เพิ่มพล กุรัง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การจัดการภาวะฉุกเฉิน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
ระบบสื่อสารฉุกเฉิน
Subject
โปรแกรมประยุกต์
Subject
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
ในยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าโทรศัพท์มือถือเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นและการก่ออาชญกรรมหรือภัยคุกคามต่าง ๆ มากขึ้น เช่นกัน เราจึงวิจัยพัฒนาแอพพลิเคชันแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยให้ตัวเรามากขึ้นซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถช่วยเหลือเราที่กำลังมีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกจับกุม หรือถูกทำให้หายตัวไปโดยไม่มีพยานรู้เห็นซึ่งจะทำงานต่อเมื่อผู้ใช้เพียงแตะแอพพลิเคชันแจ้งเหตุฉุกเฉินจะทำงานติดต่อและส่งข้อความไปยังผู้ที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อยามฉุกเฉินทั้งหมด แอพพลิเคชันแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินจะทำงานโดยการบันทึกตำแหน่งที่อยู่ของคุณ รวมถึงเปิดการทำงานของกล้องและไมโครโฟนโดยทันทีแล้วส่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ผ่านไปให้ผู้อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อยามฉุกเฉินแบบทันท่วงที และจะทำการบันทึกข้อมูลทุกอย่างไว้จนกว่าพื้นที่บรรจุจะเต็มหรือแบตเตอร์รี่หมดและส่งข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ในทันทีที่ระบบเครือข่ายทำงานโดยคนร้ายไม่มีทางรู้ว่าเราเปิดใช้งานแอพพลิเคชันนี้อยู่
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
บุญวัฒน์ อัตชู
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-12-11
Date.Modified
2562-12-11
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33