ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> พระจอมเกล้าลาดกระบัง ปลุกกระแสอุตฯเชิงสร้างสรรค์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
พระจอมเกล้าลาดกระบัง ปลุกกระแสอุตฯเชิงสร้างสรรค์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Subject
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Subject
การออกแบบอุตสาหกรรม
Subject
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- การออกแบบ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2556
Date.Issued
2562-12-11
Date.Modified
2562-12-11
Type
จดหมายเหตุ/KMITL E-Textual
Format
application/pdf
Identifier.Bibliographic Citation
กรุงเทพธุรกิจ (17 กันยายน 2556) : 9
Source
กฤตภาคข่าวผลงานของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2556
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144