ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ลาดกระบัง ปั้นไทย สถาปัตย์อาเซียน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ลาดกระบัง ปั้นไทย สถาปัตย์อาเซียน
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Subject
การออกแบบ -- ไทย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2556
Date.Issued
2562-12-04
Date.Modified
2562-12-04
Type
จดหมายเหตุ/KMITL E-Textual
Format
application/pdf
Identifier.Bibliographic Citation
กรุงเทพธุรกิจ (8 พฤษภาคม 2556) : 9
Source
กฤตภาคข่าวผลงานของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2556
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.146.10