ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การจำลองและออกแบบวงจรควอดเดรทิค ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การจำลองและออกแบบวงจรควอดเดรทิค ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์
Title.Alternative
Modeling and design of Quadratic DC-DC converters
Creator
เกศสุดา การะเกษ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
คอนเวอร์เตอร์ดีซีทูดีซี--การออกแบบ
Subject
วิศวกรรมระบบควบคุม--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม--วิทยานิพนธ์
Subject
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ชนินทร์ บุญลักษณานุสรณ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
chanin.bu@kmitl.ac.th
Date.Created
2556
Date.Issued
2562-11-26
Date.Modified
2562-11-26
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2013-EN-M-080-002
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุม)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบควบคุม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมระบบควบคุม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.216.28.250