ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วด้วยเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิสต้นแบบ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วด้วยเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิสต้นแบบ
Title.Alternative
Production of liquid fuel from used lube oil by prototype pyrolysis reactor
Creator
วิสาข์ มานะสมบูรณ์พันธ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
เชื้อเพลิงเหลว
Subject
น้ำมันหล่อลื่น--การนำกลับมาใช้ไหม่
Subject
เคมีสิ่งแวดล้อม--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม--วิทยานิพนธ์
Subject
การแยกสลายด้วยความร้อน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุวรรณี จรรยาพูน
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
suwannee.ju@kmitl.ac.th
Date.Created
2556
Date.Issued
2562-11-11
Date.Modified
2562-11-11
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2013-SC-M-016-041
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เคมีสิ่งแวดล้อม)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เคมีสิ่งแวดล้อม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
เคมีสิ่งแวดล้อม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.216.28.250