ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาพฤติกรรมของ Vierendeel สำหรับคานลึก
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00
คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาพฤติกรรมของ Vierendeel สำหรับคานลึก
Title.Alternative
A study the behaviour of vierendeel for deep beam
Creator
กานต์ชนก มีนสุข
Creator
คณิศร ศลิษฏ์อรรถกร
Creator
ฉัตรบพิตร เปี่ยมสัมฤทธิ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา -- ปริญญานิพนธ์
Subject
คาน
Subject
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Subject
วิศวกรรมโยธา -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงงานพิเศษนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ Vierendeel เพื่อนำไปประยุกต์ใช้แทนคานลึกสำหรับโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากในปัจจุบันคอนกรีตเสริมเหล็กถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการก่อสร้าง แต่การเพิ่มความหนาหรือความลึกของโครงสร้างส่งผลให้น้ำหนักคงที่ของอาคารมากขึ้นด้วยโครงงานพิเศษนี้จึงศึกษาประโยชน์ และความประหยัดวัสดุของระบบโครงสร้างแบบ Vierendeel เมื่อเทียบกับคานลึก เนื่องจาก Vierendeel เป็นโครงสร้างที่มีช่องเปิด สามารถนำช่องว่างไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อีกทั้งยังมีเอกลักษณ์เรื่องความสวยงาม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อาทิตย์ เพชรศศิธร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-11-08
Date.Modified
2562-11-08
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมโยธา
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.56.9