ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การผลิตชีวมวลของสาหร่ายสีเขียวในสภาวะแวดล้อมเกลือ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00
คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การผลิตชีวมวลของสาหร่ายสีเขียวในสภาวะแวดล้อมเกลือ
Title.Alternative
Green algal biomass production in salt environment
Creator
นันทนัช แก้วสิงห์
Creator
ศิณวรา เย็นธงชัย
Creator
สุวพิชญ์ ฐิตเมธิน
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ชีวมวล -- การผลิต
Subject
พลังงานชีวมวลจากสาหร่าย
Subject
สาหร่ายสีเขียว
Subject
เคมีสิ่งแวดล้อม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
สาหร่ายสีเขียวจัดเป็นจุลินทรีย์ที่อุดมไปด้วยโปรตีน, คาร์โบไฮเดรต และไขมันสูง สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลายรูปแบบ โครงงานพิเศษนี้ต้องการศึกษาชนิดและสภาวะที่เหมาะสมของเกลือต่อการเพิ่มปริมาณสาหร่าย โดยใช้สาหร่ายสีเขียว 4 สายพันธุ์ เกลือ 21 ชนิด โดยการปรับความหนาแน่นเริ่มต้นของสาหร่ายเป็น 0.1 (OD₇₅₀=0.1) บ่มในตู้ควบคุมอุณหภูมิภายใต้ความเข้มแสง 1,500 LUX อุณหภูมิ 36°C จากการศึกษาพบว่าสาหร่าย KS01 ที่เพาะเลี้ยงด้วยเกลือ KH₂ PO⁴ ที่ความเข้มข้น 10mM เป็นเวลา 2 วัน มีจำนวนเซลล์, ความหนาแน่น, น้ำหนักเซลล์แห้ง Chlorophyll A, Chlorophyll B, Total Chorophyll และ Carotenoid โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็น 1.1103, 1.0610, 1.0604, 1.1555, 1.2466, 1.1162 และ 1.0528 เท่าของชุดควบคุมตามลำดับส่วนสาหร่าย KS03 ที่เพาะเลี้ยงด้วยเกลือ NaNO₃ 5 mM มีจำนวนเซลล์, ความหนาแน่น, น้ำหนักเซลล์แห้ง Chorophyll A, Chlorophyll B และ Total Chlorophtll โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็น 1.2094, 1.0811, 1.0812 , 1.0278, 1.4755 และ 1.1735 เท่าของชุดควบคุมตามลำดับ แต่ Carotenoid มีค่าเฉลี่ยลดลงคิดเป็น 0.8191 เท่าของชุดควบคุม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุงโรจน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-10-31
Date.Modified
2562-10-31
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีสิ่งแวดล้อม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
เคมีสิ่งแวดล้อม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.56.9