ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การกำจัดกำมะถันออกจากน้ำมันดีเซลด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยใช้ MgAl-LDH ที่ปรับปรุงด้วยทังสเตทไอออน
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00
คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การกำจัดกำมะถันออกจากน้ำมันดีเซลด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยใช้ MgAl-LDH ที่ปรับปรุงด้วยทังสเตทไอออน
Title.Alternative
Oxidative desulfurization of diesel oil by using tungstate ion modified MgA-LDH
Creator
บงกช สุขโข
Creator
ปิยพร จิระวัชชะนานนท์
Creator
สุดารัตน์ สมพงษ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
กำมะถัน
Subject
น้ำมันดีเซล -- ดีซัลเฟอไรเซชัน
Subject
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน
Subject
เคมีอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการกำจัดกำมะถันออกจากน้ำมันดีเซลหมุนเร็วด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชัน ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส โดยใช้ MgAl-LDH และ MgAl-LDH ทีปรับปรุงด้วย tungstate ion เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารออกซิแดนท์ และอะซิโตไนไตรล์เป็นตัวทำละลาย ซึ่งตัวแปรที่มีผลต่อการกำจัดกำมะถัน ได้แก่ อัตราส่วนโดยโมลของ Mg:Al (1:1, 2:1, 3:1 และ 4:1) ปริมาณของ tungstate ion ที่เติมลงใน MgAl-LDH (ร้อยละ 1, 5, 10 และ 15 โดยน้ำหนัก) และอุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยา (50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส) โดยทำการทดลองกับน้ำมันดีเซล ตัวอย่างที่เตรียมจากการผสมกับไดเบนโซไทโอฟีน เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดกำมะถันออกจากน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว อีกทั้งยังศึกษาเสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา โดยการนำตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ใหม่ในปฏิกิริยาออกซิเดชัน จากการทดลอง พบว่าอัตราส่วนโดยโมลของ Mg:Al ที่ 3:1 ปริมาณของ tungstate ion ที่ร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก และอุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยา 60 องศาเซลเซียส เป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการกำจัดกำมะถันออกจากน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ซึ่งให้ผลการกำจัดกำมะถันสูงถึงร้อยละ 93.02 สำหรับเสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผ่านการนำกลับมาใช้ใหม่จำนวน 3 รอบ พบว่าประสิทธิภาพในการกำจัดกำมะถันของตัวเร่งปฏิกิริยาลดลงเล็กน้อย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อำนาจ เพิ่มทรัพย์สกุล,
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-10-31
Date.Modified
2562-10-31
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
เคมีอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.56.9