ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การหาปริมาณบิสฟีนอล เอ โดยอาศัยการกระเจิงแสงแบบเรโซแนนซ์เรย์เล

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การหาปริมาณบิสฟีนอล เอ โดยอาศัยการกระเจิงแสงแบบเรโซแนนซ์เรย์เล
Title.Alternative
Determination of bisphenol a based on resonance rayleigh scattering
Creator
ภาวิดา วรรณวิสิทธิ์
Creator
วิรตา ก่อกิจเจริญกุล
Creator
วิรัลพัชร ก่อกิจเจริญกุล
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
บิสฟีนอลเอ
Subject
เรโซแนนซ์
Subject
แสง -- การกระเจิง
Subject
เคมีอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บิสฟีนอล เอ (บีพีเอ) เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและกระดาษทนความร้อน แม้จะมีความเสี่ยงเป็นพิษต่อสุขภาพ โดยเป็นสารที่รบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อของมนุษย์ งานวิจัยนี้ศึกษาการหาปริมณบีพีเอ โดยอาศัยการกระเจิงแสงแบบเรโซแนนซ์เรย์เล ที่ใช้อนุภาพทองและซิลเวอร์ระดับนาโนเป็นเซนเซอร์ หลักการตรวจวัดใช้อนุภาคทองระดับนาโนที่ปรับปรุงพื้นผิวซีสเทอีน ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเทอร์คีวิช และอาศัยอันตรกิริยาการดับแสงโรดามีน บีด้วยอนุภาคทองระดับนาโน พบว่าผลไม่เป็นไปตามแนวโน้มที่เพิ่มชึ้นของความเข้มข้นของบีพีเอหลักการตรวจวัดที่ใช้อนุภาคซิลเวอร์ระดับนาโน ที่สังเคราะห์โดยการใช้พอลีไวนิลแอลกอฮอล์เป็นตัวรีดิวซ์ พบว่า มีผลไม่เป็นไปตามแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของบีพีเอ เช่นกัน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เสาวภาคย์ ธีราทรง
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-10-31
Date.Modified
2562-10-31
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
เคมีอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19