ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การปรับปรุงสมบัติยางรีเคลมโดยการใช้ขยะถุงมือยาง
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00
คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การปรับปรุงสมบัติยางรีเคลมโดยการใช้ขยะถุงมือยาง
Title.Alternative
Improvement of reclaim rubber properties by using rubber glove waster
Creator
พิชามญช์ ตั้งศิวานนท์
Creator
รติชา คงสุวรรณ์
Creator
วริศรา รอดวงษ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ถุงมือ -- การใช้ประโยชน์
Subject
ยางรีเคลม
Subject
ยางล้อ -- การใช้ประโยชน์
Subject
เคมีอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
ยางรีเคลมเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถช่วยลดต้นทุน และลดขยะจากอุตสาหกรรมยาง อย่างไรก็ตามยางรีเคลมที่ได้มีสมบัติเชิงกลที่ต่ำลง ซึ่งเป็นข้อเสียหลักของยางรีเคลมเพราะผลิตมาจากผงยางล้อรถยนต์ (GRTs) ในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาสมบัติของยางรีเคลมจากล้อรถยนต์ (เกรด 103) โดยการใช้เศษถุงมือยางที่เหลือจากอุตสาหกรรมยาง ซึ่งได้ดำเนินงานวิจัยร่วมกับบริษัทยูเนี่ยนพัฒนกิจ จำกัด โดยการหาสภาวะที่สภาวะเหมาะสมในการทำยางรีเคลมจากถุงมือยาง จากนั้นนำยางรีเคลมจากถุงมือยางที่ได้มาผสมกับยางรีเคลมจากล้อรถยนต์ เพื่อช่วยพัฒนายางรีเคลมให้มีสมบัติเชิงกลที่สูงขึ้น ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติของยางรีเคลมที่ศึกษา ได้แก่ อิทธิพลของการบดเศษถุงมือยาง เวลาในการให้ความร้อน (3, 3.5 และ 4 ชั่วโมง) ปริมาณน้ำมัน (Rubber) (0, 2.5, 5 และ 10 phr) ปริมาณสารรีเคลม (Devulcanizing agent, DA) (0 และ 0.5 phr) และอัตราส่วนระหว่างยางรีเคลมจากล้อรถยนต์ กับยางรีเคลมจากถุงมือยาง (100:0, 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, และ0:100) โดยทำการนึ่งถุงมือยางด้วยถังปฏิกรณ์ (Stationary autoclave, AC) จากนั้นนำมาผสมสารเคมีที่เครื่องผสมแบบ 2 ลูกกลิ้ง (Two roll mill) และนำมาขึ้นให้เป็นแผ่นด้วยเครื่องอัด (Compression molder) พบว่าผลของถุงมือยางที่ถูกบดย่อย (Mastication) ก่อนนำไปให้ความร้อนในถังปฏิกรณ์ ได้ยางรีเคลมที่เป็นเนื้อเดียวกันมากกว่า ซึ่งเวลาที่เหมาะสม คือ เวลา 4 ชั่วโมง และยางรีเคลมจากถุงมือยางที่มีการใส่ปริมาณน้ำมัน 2.5 phr และปริมาณสารรีเคลม 0.5 phrได้สมบัติที่ดีที่สุด และเมื่อนำยางรีเคลม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อิทธิพล แจ้งชัด
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-10-31
Date.Modified
2562-10-31
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
เคมีอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.56.9